Wie zijn wij?

Wie zijn wij

Wij, Tim en Elzeline van der Kooij, willen jou bij deze van harte uitnodigen om deel uit te maken van ons verhaal van hoop. Hoop omdat God dat geeft waar je ook bent en hoe uitzichtloos situaties ook  lijken.

Wij zijn allebei onder de indruk van hoe groot, goed, en liefdevol God is voor ons en de mensen om ons heen.  We vinden het geweldig om nieuwe dingen te leren, en om mensen te trainen om meer van God te leren en door te kunnen geven.

Wij hebben onze DTS; Discipelschap Training School, in Tauranga, Nieuw Zeeland gedaan. Daarna is Elzeline betrokken geweest met de SPHC; School of Primary Health Care. Vervolgens zijn we samen betrokken geweest bij de DBS; Discipleship Bible School.

Waarom doen wij dit

Drie miljard mensen op deze wereld hebben nog nooit van Jezus gehoord. Tachtig miljoen mensen op deze wereld hebben niet eens een klein deel van de Bijbel op papier in hun eigen taal.

Nu hebben wij de tijd en mogelijkheid om mee te werken aan oplossingen op locatie en dat gaan we nu ook doen. “Eindelijk ga je doen waar je voor gemaakt bent.” zei een goede vriendin en ze heeft gelijk. We zijn aan het doen waar God ons voor heeft gemaakt.

We hebben onze spullen weggedaan, zijn naar de andere kant van de wereld vertrokken en leven nu in een community, vanuit onze rugzak.

Hoe willen wij dit doen

Met wat we geleerd hebben willen wij mensen trainen om God beter te leren kennen en dat te doen op een manier dat ze zelf ook anderen over God gaan vertellen. Wij dienen met Marine Reach in Nieuw Zeeland. Marine Reach maakt onderdeel uit van de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht.

Hier in Nieuw Zeeland zijn we actief bezig om mensen te trainen. Mensen van de basis zelf en studenten die hier komen om een school te doen. We dienen ook de lokale kerk als Marine Reach, door trainingen aan te bieden bij kerken zelf of ze uit te nodigen om op de basis trainingen te volgen. 

Marine Reach is ook gericht op de eilanden in de Stille Oceaan, (op dit moment door COVID-19 is dat op een afstand). Op Vanuatu is een Family Care Centre en elk jaar gaan er meerdere groepen naar verschillende landen in de Stille Oceaan om het evangelie te verspreiden, lokale kerken te ondersteunen, les te geven en medische zorg te verlenen.